Air adu esP, 2019 (Audiomat) / DVD

Projekt został zrealizowany w Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Pracowni Audiosfery Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w maju 2019 roku. Prace audiowizualne oparte na reinterpretacjach utworu Pseudaria (skomponowanego oryginalnie przez Dariusza Mazurowskiego), a zrealizowane przez studentów obu tych uczelni.

Powrót